Visie


De bouw is een hectische wereld. Alles moet binnen een zo kort mogelijke tijd gemaakt worden, terwijl een goede voorbereiding zich terug betaald tijdens de bouw. In de particuliere woningbouw worden we vaak pas ingeschakeld als de bouwkundige tekeningen voor de bouwaanvraag gereed zijn. Optimalisaties in de constructie zijn dan vaak niet meer mogelijk omdat de maatvoering aan uiterlijk dan vaak al vast liggen. Als de gebouwen complexer worden zie je vaak wel dat het ontwerp in fases gaat. Schetsontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en nog een uitvoeringsfase. Deze 4 fases worden bij de particuliere woningbouw samengepakt tot één fase. Om onze meerwaarde mee te laten tellen, moeten we zorgen dat we eerder in het proces onze input geven en vragen stellen. Daarom ontvang je van ons bij de offerte aanvraag een constructieve analyse. Wij hopen dat hiermee in een vroeg stadium nagedacht wordt over beslissingen die constructief grote gevolgen kunnen hebben.